Batman Portal

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Duyurusu…

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım Duyurusu…

Muş Alparslan Üniversitesi  Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. öğretim görevlisi alım ilanın şartları nelerdir? Kadro dağılımı nedir? Başvuru ne zaman yapılacak? Tüm ilanın detayları Batman Portal ‘da sizlere aktarıyoruz.
 
 
 

AKADEMİSYEN ALIM İLANI

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama:

Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 24 Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden
yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES
puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
– Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
– Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
– Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim
Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın
eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5
inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir
dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
7- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.
Başvuru Şartları:
 Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet
fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora
çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre
içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini,
2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda
(CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası
imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.
 Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
 Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.
 Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi
gerekmektedir.
 Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)
2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması,
3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi,
4- Doktora belgesi (İlan özel şartında istendiği takdirde),
5- ALES sonuç belgesinin,
6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için),
7- Nüfus cüzdan fotokopisi,
8- Özgeçmiş,
9- Askerlik durum belgesi,
10- Adli Sicil Belgesi (en geç 1 aylık),
11- İkametgâh Belgesi,
12- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
13- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.
 
İLANIN DETAYLARI 
ÖĞR ÜYESİ VE ÖĞR GÖR İLAN METNİ
 
BAŞVURU TARİHİ
 İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr
İlk Başvuru Tarihi : 03.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 17.06.2022
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ