Batman Portal

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 29 Öğretim Görevlisi Alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 29 Öğretim Görevlisi Alacak
Kırklareli Üniversitesi  Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. öğretim görevlisi alım ilanın şartları nelerdir? Kadro dağılımı nedir? Başvuru ne zaman yapılacak? Tüm ilanın detayları Batman Portal ‘da sizlere aktarıyoruz.

AKADEMİSYEN ALIM İLANI

Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama:

Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 32 Öğretim Üyesi alınacaktır.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.Üniversitemiz akademik kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden “Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanarak elektronik olarak alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) (*)Adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.
7) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir
9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Müracaat edecek adaylar Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;
1- ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ
3- DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ (İlan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyet şartı isteniyor ise bu belgeler yüklenecektir. Mezuniyet şartı aranmayanlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. (e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler geçerlidir.)
4- FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
6- DOÇENTLİK BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
7- HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi ) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
8- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI (Kılavuzda Belirtildiği Şekilde Ekleyiniz)
9- a) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BAŞVURU FORMU
[Bu formun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için) ]
b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
10- a) DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ
[Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Doçent kadrosuna müracaat eden ve sözlü sınava girecek adaylar için) ]
Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik unvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 5.maddesi)
b) YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
11- DENEME DERSİ DİLEKÇESİ (*Genel Açıklamalar 6. madde kapsamında başvuracak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;
1- BAŞVURU DİLEKÇESİ (http://www.personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının müracaat süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlığına iletilmesi gerekmektedir. Elektronik Başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.
2- ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ
3- DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
4- FOTOĞRAF (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
5- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
6- HİZMET BELGESİ ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi ) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
7- BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI (Kılavuzda Belirtildiği Şekilde Ekleyiniz)
8- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (Bu formun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
9- YABANCI DİL BELGESİ ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)
10- DENEME DERSİ DİLEKÇESİ (*Genel Açıklamalar 6. madde kapsamında başvuracak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 

İLAN NOBİRİMBÖLÜMABD /PROGRAMUNVANDER.AÇIKLAMA
ÖÜ202256Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDr.Öğr.Üyesi2Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak. Leleg uygarlığı mezar mimarisi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202257Edebiyat Fakültesi (*)Batı Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz Dili ve EdebiyatıDr.Öğr.Üyesi4İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş İngiliz ve Amerikan romanı üzerine çalışmaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202258Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDr.Öğr.Üyesi5Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Tanzimat dönemi ve Cumhuriyet dönemi şiiri ve poetikası üzerinde çalışmaları olmak.
ÖÜ202259Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimProfesör1Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak. Program değerlendirme ve drama alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202260Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilgisi EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent1Doktorasını fizik eğitimi, doçentliğini fen bilgisi eğitimi alanından almış olmak. Fizik eğitiminde zihinsel modeller, kavramsal anlama ve okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202261Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilgisi EğitimiMatematik EğitimiProfesör1Doçentliğini uygulamalı matematik alanında almış almak, matematiksel modellerin çözümleri ve matematik eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202262Fen FakültesiFizikYoğun Madde FiziğiDr.Öğr.Üyesi2Fizik alanında doktora yapmış olmak, ince film güneş pilleri ve foto-polimer içeren yarıiletken aygıtlar üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202263Fen FakültesiKimyaAnalitik KimyaDoçent1Doçentliğini Kimya alanında almış olmak, atomik absorpsiyon spektroskopisi, yakıt hücreleri ve sentri- voltammetri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202264Fen FakültesiMatematikUygulamalı MatematikDr.Öğr.Üyesi1Kesirli mertebeden integro diferansiyel denklem ve sistemlerin polinom çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202265Fen FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDr.Öğr.Üyesi1Fonksiyon uzaylarında fonksiyonların asimptotik davranışları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202266Fethiye İşletme FakültesiEkonomi ve FinansEkonomi ve FinansDr.Öğr.Üyesi2Finans alanında doktora yapmış olmak ve davranışsal ve sinirsel finans konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202267Fethiye İşletme FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent2Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Kültürel miras, inanç ve etkinlik turizmi konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202268Fethiye İşletme FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDr.Öğr.Üyesi3Turizm İşletmeciliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Otel işletmelerinde stratejik yönetim ve dinamik yetenekler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202269Fethiye İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve LojistikUluslararası TicaretDoçent1Pazarlama bilimi alanında doçentlik unvanını almış olmak, paylaşım ekonomisi ve ortaklaşa tüketim konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202270İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriProfesör1Doçentliğini Dinler Tarihi alanında almış olmak. Doğu Dinleri ile ilgili çalışmaları olmak.
ÖÜ202271Muğla Meslek YüksekokuluElektrik ve OtomasyonRadyo ve Televizyon TeknolojisiDr.Öğr.Üyesi2Yüksek lisans ve doktorasını Radyo TV Sinema alanında yapmış olmak. Sosyal medya ve demokrasi ilişkisi, yeni medya ve iletişim teknolojileri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202272Muğla Meslek YüksekokuluSeyahat Turizm ve Eğlence HizmetleriTurizm ve Seyahat HizmetleriDr.Öğr.Üyesi2Kırsal turizm, tarım turizmi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202273Muğla Sağlık Hizmetleri Mslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerOptisyenlikDoçent1Doçentliğini Yoğun Madde Fiziği alanında almış olmak. Sıvı kristal tabanlı fresnel mercek ve kırınım ağı konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202274Mühendislik Fakültesi (*)Maden MühendisliğiCevher HazırlamaDoçent1Doçentliğini Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Cevher Hazırlamada kullanılan fizikokimyasal yöntemler üzerine çalışmaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202275Mühendislik Fakültesi (*)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMetalik MalzemelerDoçent1Metalik Malzemelerde yapısal ve manyetik faz geçişleri üzerine çalışmaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202276Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiHareket ve Antrenman BilimleriProfesör1Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ202277Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonRekreasyonDr.Öğr.Üyesi1Doktorasını sporda psiko-sosyal alanlarda yapmış olmak. Egzersiz psikolojisi ve engellilerde rekreasyon konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202278Ula Ali Koçman Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Kalite Kontrolü ve AnaliziProfesör1Doçentliğini Biyoloji Bilim alanında almış olmak. Arı ürünleri ve bitkilerin bakteriyal iletişim sistemine etkileri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202279Ula Ali Koçman Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDoçent1Finans alanında karşılaşılan diferansiyel denklem tipinde problemlerin polinom çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ202280Tıp Fakültesi (*)Cerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr.Öğr.Üyesi2Genel cerrahi uzmanı olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikası ve endoskopi eğitimi belgesine sahip olmak. Genel cerrahi Kanser hastalarında nutrisyonel destek konusunda eğitim almış olmak. (Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202281Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiDr.Öğr.Üyesi2Yüksek lisans ve doktorasını Fizyoloji Ana Bilim Dalında yapmış olmak. Beynin elektriksel uyarımı ve Elektrofizyoloji konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202282Tıp Fakültesi (*)Dahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDr.Öğr.Üyesi1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Deney hayvanları sertifikası olmak. Madde bağımlısı bireyler ve aileleriyle ilgili çalışması olmak. Bilişşel davranışçı terapi, Evlilik, Çift ve cinsel terapi uygulayıcı eğitimi ve sertifikaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202283Tıp Fakültesi (*)Dahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1Kardiyoloji Uzmanı olmak. Bu alanda Doçent olmak. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği konularında çalışmaları olmak. Kardiyak MR ile ilgili eğitim belgesine sahip olmak.(Açıklamalar 6. madde)
ÖÜ202284Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiProfesör1Doktora ve Doçentliğini turizm alanından almak. Turizm ekonomisi,kırsal turizm ve kırsal kalkınma ile tarım turizmi alanında çalışmaları olmak.

 
 
İlan Başvuru Başlama Tarihi: 02.06.2022
İlan Başvuru Bitiş Tarihi: 16.06.2022 mesai bitimi
 
 
 
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ