Batman Portal

Dicle Üniversitesi 41 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Dicle Üniversitesi 41 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Dicle Üniversitesi yaptığı açıklamada birimlerine çalıştırılmak üzere 41 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alacağı personel sayısı ve başvuru şartları Batman Portal sitesinde..
 
 

Başvuru Alınacak Kadrolar Hangileridir?

  • 6 Hemşire,
  • 1 Röntgen Teknisyeni,
  • 1 Eczacı,
  • 5 Sağlık Teknikeri,
  • 5 Diğer Sağlık Personeli,
  • 3 Büro Personeli,
  • 18 Temizlik Görevlisi,
  • 2 Şoför,

 

 GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6-Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak.
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma başvuruda
bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.
13-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
12-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.
 
 

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.(ön ve arka yüz)
3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS
(P94) puan türü sınav sonuç belgesi.
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6-Yalnız DS 02 ve BÜR 01 bölümlerinden kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş
ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, diğer bölümlerde deneyim belgesi isteniliyor ise edevletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı
çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7-Başvurulan unvanda istenilen sertifikaların eklenmesi.
8-Ehliyet Belgesi Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Dicle Üniversitesi personel alımı için başvurular ilanın yayım tarihi olan 6 Temmuz 2022 tarihi ile en geç 25 Temmuz 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İLANIN TAM METNİ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ