Batman Portal

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yaptığı açıklamada birimlerine çalıştırılmak üzere 61 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alacağı personel sayısı ve başvuru şartları Batman Portal sitesinde..

Üniversitesinin Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nelerdir?

UNVANADETİLAN BAŞVURU KODUCİNSİYETARANAN NİTELİKLER
Koruma ve Güvenlik Görevlisi12KG01ErkekÖzel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi3KG02KadınÖzel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak.
Destek Personeli2DP01Meslek Liselerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanının Servis veya Mutfak dalından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Destek Personeli1DP02Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olup Seslendirme ve Işıklandırma Sistemleri Kurulum Bakım Onarımcısı sertifikasına veya Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı sertifikasına sahip olmak ve bu alanda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Destek Personeli (Temizlik)5DP03ErkekOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Destek Personeli (Temizlik)4DP04KadınOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Temizlik)3DP05ErkekOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikası ve en az 266 saatlik Bahçe Bakımı sertifikalarına
sahip olmak.
Büro Personeli2BP01Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, Bilgisayar İşletmenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli4BP02Maliye veya Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli2BP03Maliye veya Finans ve Bankacılık lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli1BP04Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak, alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli2BP05Adalet ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli1BP06Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olmak, Grafik Tasarımı ve Sosyal Medya Uzmanlığı alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 Ticari kullanım belgesine sahip olmak.
Büro Personeli1BP07Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Grafik ve Animasyon (en az 128 saat) ve Fotoğraf Çekimi (en az 96 saat) kurs programı sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli2BP08Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli2BP09Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Bilgisayar İşletmenliği ve en az 500 saatlik Bilgisayar Destekli Muhasebe sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli3BP10Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli3BP11Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Bilgisayarla Daktilografi, Bilgisayar Bakım Onarım ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli2BP12Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Programcı6P001Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda sertifika sahibi olmak,
-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
-JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript,
HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
-Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip olmak,
-Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 

• Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
• İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular 8.06.2022 / 22.06.2022
Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Üniversitenin internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.
Tel: 0312 546 03 06 – 0312 546 03 09 – 0312 546 03 17


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ