Batman Portal

Ankara Bilim Üniversitesi Akademisyen Alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Akademisyen Alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Akademisyen Alacak

Ankara Bilim Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerine alınmak üzere 9 akademisyen alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları batman portal sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Kadro dağılımı;
FakülteBölüm/Ana
Bilim Dalı
UnvanAdetAranan Nitelikler
Hukuk FakültesiKamu Hukuku/Anayasa HukukuProfesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi1Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Doktorasını kamu hukuku alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını anayasa hukuku bilim alanında almış olmak. Anayasa hukuku alanında eğitim-öğretim
deneyimine sahip olmak
Hukuk FakültesiKamu Hukuku
/Genel Kamu Hukuku
Profesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi1Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora eğitimini Genel kamu hukuku alanında yapmış olmak. Genel kamu hukuku alanında eğitim- öğretim deneyimine sahip olmak. Tercihen “kişisel hak ve özgürlükler” ve “internet ve bilişim hukuku” ile ilgili
çalışması olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk / Medeni HukukuProfesör/Doçent/ Dr. Öğretim Üyesi1Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Doktora eğitimini Medeni Hukuk alanında yapmış olmak. Eğitim-
öğretim deneyimine sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji
(İngilizce)**
Profesör*/Doçent*/ Dr. Öğretim Üyesi*3Üniversitelerin Psikoloji bölümünden Lisans ve Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Doktora alanı veya Doçentliği
Psikoloji alanında olmak.
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)**Dr. Öğretim Üyesi*1Lisans ve Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Tercihen Üretim Planlama veya Üretim Süreçleri alanlarında bilimsel çalışmaları olmak veya bu
alanlarda ders verebilir olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİşletme (İngilizce)**Araştırma Görevlisi *1Lisans derecesini İşletme alanında almış olmak, İşletme Yüksek Lisansı yapıyor veya mezunu olmak ya da İşletme alanında Doktora yapıyor olmak.
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiFilm Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce)**Dr. Öğretim Üyesi*1Doktora eğitimini ilgili alanda tamamlamış olmak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak  aşağıda  belirtilen  bölümlere  öğretim  üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.2547 sayılı Kanun’un 23, 24, 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adayların;
Nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  yabancı  dil  sınav sonuç  belgesi,  öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan diplomalar  için  denklik  belgesi),  doçentlik  belgesi  (Prof.  ve  Doç.  adayları  için),  yayın  listesi, bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 adet dosya ve istenen miktarda CD ile birlikte (Prof. Adayları 6 adet, Doçent adayları 4 adet, Dr. Öğ. Üyesi adayları 4 adet) Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi   ayrıca   eklenecektir).   Posta   yolu   ile   yapılan   başvurularda   yaşanan   gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adres                :  Ankara Bilim Üniversitesi
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No: 16A/1 Yenimahalle ANKARA
Telefon             :  0 312 397 01 50
Başvuru Süresi :  05.02.2022-19.02.2022(ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddelerine  göre  araştırma  görevlisi  alınacaktır. Adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15  gün içerisinde  ilgili  “Dekanlıklara”  şahsen  veya  posta  yolu  ile  başvurmaları  gerekir.  Süresi  içinde yapılmayan   ve   eksik   belgeli   başvurular   dikkate   alınmayacaktır.   Posta   yolu   ile   yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi                            : 05.02.2022
Son Başvuru Tarihi                                   : 19.02.2022
Ön Değerlendirme Tarihi                          : 23.02.2022
Sınava Giriş Tarihi                                    : 25.02.2022
Sonuç Açıklama Tarihi                             : 04.03.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : www.ankarabilim.edu.tr
BAŞVURU YERİ:
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle ANKARA BAŞVURU EVRAKLARI:
– YÖK Formatlı Özgeçmiş
– Öğrenci Belgesi
– 2 adet fotoğraf,
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
– Onaylı   Mezuniyet   Belgeleri   (Şahsen   yapılan   başvurularda,  diplomanın   aslı   ya  da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir.)
– Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
– ALES Belgesi,
– Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen sınav belgesi
gerekmektedir.)
– SGK 4A Hizmet Dökümü
– Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
(*):  Hukuk  Fakültesi  hariç  tüm  adaylar  için  23  Mart  2016  tarih  ve  29662  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”in  8  (7)  maddesinde  sayılan şartlardan birini taşımak.
(**): 80 dil puanına sahip olmak
Duyurulur.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ