Batman Portal

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Olacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Olacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Olacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Peki Söz konusu olan alım ilanına kimler başvuru yapabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak? Kadro dağılımı nedir? Tüm detayları batman portal sitesinde sizlere aktarıyoruz.
 
 

İlan Sıra
No
UnvanıKPSS Puan TürüKadro
Sayısı
Aranan Nitelikler
1HemşireKPSS (P3)7-Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
2HemşireKPSS (P94)7-Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu alanının Hemşirelik dalından
mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
3Diğer Sağlık Personeli
(Diyaliz)
KPSS (P93)1-Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
4Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Dök.ve Sekreterlik)KPSS (P93)1-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
5MühendisKPSS (P3)1-Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
6TeknikerKPSS (P93)2-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek
7TeknisyenKPSS (P94)1-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Alanında en az 2 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK dan alınacak belge ile ibraz etmek
8Büro PersoneliKPSS (P3)1-Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat bölümü lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
9Büro PersoneliKPSS (P93)1– Yükseköğretim Kurumlarının Adalet programı ön lisans mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
10Destek Personeli
(Şoför)
KPSS (P94)1-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-En az E sınıfı Ehliyeti olmak
-Şoförlük Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek
11Destek Personeli
(Şoför)
KPSS (P94)1-Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-G sınıfı 105.02 Beko Loder (Kanal Kazma Makinası) Ehliyeti ve E sınıfı Ehliyeti olmak
-Şoförlük Konusunda en az 2 yıl tecrübeli olmak ve belgelendirmek
12Destek Personeli (Temizlik-Erkek )KPSS (P94)6– Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde çalıştırılacaktır.)
13Destek Personeli (Temizlik-Bayan)KPSS (P94)2– Herhangi bir Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek durumu bulunmamak
(Alınacak personel Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde İç ve Dış Alan Temizlik İşlerinde çalıştırılacaktır.)
14Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)KPSS (P93)4-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
– Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
15Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Bayan)KPSS (P93)1-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
– 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
-Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Bayan adaylarda en az 165 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
16Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)KPSS (P94)3-Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu olmak
-01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (Otuz beş)yaşını doldurmamış olmak
– Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
-Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak ve askerlik ile ilişiği olmamak.
– Son başvuru tarihi itibariyle 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
– Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla,10’dan az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından
belgelendirilmelidir.)
TOPLAM40
GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
10- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
11- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
12- Başvurularda “Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
1) Online olarak ilanda yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)
2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)
4) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır. ” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6) Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa(KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.
İlan Tarihi ; 4 şubat 2022
Son Başvuru Tarihi: 18.02.2022

 
 

Bizi Buralardan Takip Ediniz;

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ