Batman Portal

Afyon Kocatepe Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. öğretim görevlisi alım ilanın şartları nelerdir? Kadro dağılımı nedir? Başvuru ne zaman yapılacak? Tüm ilanın detayları Batman Portal ‘da sizlere aktarıyoruz.
 
 
 

AKADEMİSYEN ALIM İLANI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan açıklama:

Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 52 Öğretim Üyesi alınacaktır.
BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM – ANASANAT DALI/ PROGRAMUNVANIDERECEADEDİAÇIKLAMALAR
Afyon M.Y.O.Büro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıDr.Öğr.Üyesi31Büro Yönetimi alanından lisans mezunu olup, İşletme alanında doktora yapmış olmak. Büro yönetimi ve örgütsel davranış ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Afyon M.Y.O.Gıda İşlemeGıda TeknolojisiDoçent11Gıda Mühendisliği alanından doçentliğini almış olup, gıda kimyası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Afyon M.Y.O.Tasarım Bölümüİç Mekan TasarımıDoçent11İç Mimarlık alanından doçentliğini almış olup, geleneksel evlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Afyon M.Y.O.Yönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDr.Öğr.Üyesi31İktisat alanında doktora yapmış olup, ekonomik okuryazarlık ve tarımsal katma değer ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Bolvadin M.Y.O.Gıda İşlemeGıda TeknolojisiDr.Öğr.Üyesi31Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, bitkisel ve uçucu yağlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Bolvadin Uygulamalı Bilimler FakültesiMuhasebe ve Finans YönetimiMuhasebe ve Finans YönetimiDoçent11Finans alanından doçentliğini almış olup, volatilite modellemesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Devlet KonservatuvarıMüzikYaylı ÇalgılarDr.Öğr.Üyesi31Konservatuvarların Yaylı Çalgılar Anasanat Dalından mezun olup, Müzik alanında sanatta yeterlik yapmış olmak. Viyola enstrümanında uzman olmak.
Devlet KonservatuvarıMüzikPiyanoDoçent11Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi) alanından doçentliğini almış olup, Piyano ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Dinar M.Y.O.Bilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDr.Öğr.Üyesi31Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olup, programlama eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Dinar Uygulamalı Bilimler Y.O.SigortacılıkSigortacılıkDr.Öğr.Üyesi31Sigortacılık veya İktisat alanlarından birinde doktora yapmış olup, sigortacılık ve risk primi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Programları ve ÖğretimDr.Öğr.Üyesi31Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olup, girişimcilik eğitimi ve problem çözme becerileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiDoçent11Eğitim Yönetimi alanından doçentliğini almış olup, eğitim yönetiminde ahlak ve etik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiDoçent11Eğitim Yönetimi alanından doçentliğini almış olup, öğretmenlik meslek etiği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriÖğretim TeknolojileriDoçent11Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından doçentliğini almış olup, dinamik web teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent11Matematik alanından doçentliğini almış olup, küme dizileri ve toplanabilme teorisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiSosyal Bilgiler EğitimiDr.Öğr.Üyesi31Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olup, sosyal bilgiler öğretiminde teknopedagojik eğitim veya çoklu ortam ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr.Öğr.Üyesi31Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olup, estetik dinleme ve yaratıcı yazma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiFizikGenel FizikDoçent11Fizik bilim alanından doçentliğini almış olup, doğal radyoaktivite ve nano parçacık üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiFizikYüksek Enerji ve Plazma FiziğiDoçent11Fizik bilim alanından doçentliğini almış olup, plazma fiziği ve nano parçacık üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiKimyaBiyokimyaProfesör11Biyokimya alanından doçentliğini almış olup, kanser ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiProfesör11Matematik alanından doçentliğini almış olup, dizi uzayları ve toplanabilme teorisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihTürkiye Cumhuriyeti TarihiDoçent11Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından doçentliğini almış olup, askeri tarih ve cumhuriyet dönemi iktisat tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihEskiçağ TarihiDr.Öğr.Üyesi31Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olup, geç antik çağ hukuk tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Fen-Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiProfesör11Yakınçağ Tarihi alanında doçentliğini almış olup, yerel tarih ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDr.Öğr.Üyesi31İç Mimarlık alanında doktora / sanatta yeterlik yapmış olup, iç mimarlık eğitim süreçleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İktisatİktisat PolitikasıDoçent11Makro İktisat alanından doçentliğini almış olup, ekonomik büyüme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İktisatİktisat TeorisiDr.Öğr.Üyesi31İktisat alanında doktora yapmış olup, çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İşletmeMuhasebe FinansmanDoçent11Finans alanından doçentliğini almış olup, küresel kriz göstergeleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.İşletmeYönetim OrganizasyonDoçent11Yönetim ve Strateji alanından doçentliğini almış olup, kurumsal itibar yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İ.İ.B.F.İşletmeYönetim OrganizasyonDr.Öğr.Üyesi31Yönetim Organizasyon alanında doktora yapmış olup, kadın girişimciliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriDoçent11Kamu Yönetimi alanından doçentliğini almış olup, kamu politikası ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.MaliyeMali İktisatDr.Öğr.Üyesi31Maliye alanında doktora yapmış olup, piyasa başarısızlıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.MaliyeMali İktisatDoçent11Maliye alanından doçentliğini almış olup, mali iktisat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İ.İ.B.F.Yönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriDoçent11Yönetim ve Strateji alanından doçentliğini almış olup, yönetim bilişim sistemleri ve örgütsel davranış ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıDr.Öğr.Üyesi31Arap Dili ve Belâgati veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDr.Öğr.Üyesi31İslami İlimler veya İlahiyat Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak. Hadis-Tefsir ilişkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoçent11Tefsir alanından doçentliğini almış olup, Kur’an bilim ilişkisi ve Kur’an kavramları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıDr.Öğr.Üyesi31Kimya Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olup, köpük geopolimer malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMalzeme Bilimi ve MühendisliğiMalzeme BilimiProfesör11Malzeme Bilimi alanından doçentliğini almış olup, metalik malzemeler ve metal matrisli kompozitler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiMaden MühendisliğiMaden İşletmesiProfesör11Maden İşletme alanından doçentliğini almış olup, delme – patlatma ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Sandıklı M.Y.O.Bilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıDr.Öğr.Üyesi31Bilgisayar veya Matematik alanlarından birinde doktora yapmış olup, fonksiyon uzaylarının sayılabilirlik özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDr.Öğr.Üyesi31Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDr.Öğr.Üyesi31Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veya Eğitim Programları ve Öğretim alanlarından birinde doktora yapmış olup, öğretim programına bağlılık ve oyunla öğretim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Spor Bilimleri FakültesiRekreasyonRekreasyonDoçent11Spor Bilimleri alanından doçentliğini almış olup, rekreasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik- Elektronik MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi31Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Eğitimi alanlarından birinde doktora yapmış olup, güç sistemleri ve dinamik tartım ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi31Mekatronik Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olup, non- metalik malzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiMakine MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi31Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, metal yorulması ve kırılma mekaniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDr.Öğr.Üyesi31Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde lisans ve doktora yapmış olup, makine öğrenmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıGastronomi ve Mutfak SanatlarıProfesör11Turizm alanından doçentliğini almış olup, gastronomi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Turizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiProfesör11Turizm alanından doçentliğini almış olup, turizm işletmeciliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği Temel BilimleriVeterinerlik AnatomisiDr.Öğr.Üyesi31Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Veteriner FakültesiVeteriner Hekimliği Temel BilimleriVeterinerlik BiyokimyasıDr.Öğr.Üyesi31Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.

 
 
GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31 Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar.
 

BAŞVURU TARİHİ
 İnternet Adresi:  www.aku.edu.tr
İlk Başvuru Tarihi : 07.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 21.06.2022

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ